Източници

Въпреки наличието на десетки термални бани и балнеосанаториуми в страна, документацията по темата често е трудно достъпна. Голяма част от ресурсите по темата все още не са дигитализирани, като тези, които вече са обикновено обхващат периода от 1878 до 1944 г. Самите документи са разпръснати между множество локации в различни градове в страната – от клонове на Държавен архив до малки читалищни библиотеки. Във фондовете на Национална библиотека се пазят броеве на регионални вестници до пет години след отпечатването им, което означава че задълбочено изучаване на по-ранни издания е свързано със справки в регионалните библиотеки и често най-ползотворно се оказва посещение на място. Поради нестихващия и силно поляризиран дебат около събитията в периода от 1944 до 1989 г., архитектурното наследство от това време почти отсъства от дискусиите за опазване. Усилия да се опишат наличните ресурси по темата са по-скоро редки и успяват да покрият само фрагмент от наличната информация.

Статия от в-к Народен другар

Внимателно изрязана статия от в-к Народен другар в Регионална Библиотека „Георги Раковски“ – Ямбол, често срещана практика преди копирните машини да станат достъпни.

Създаването на изчерпателна база данни със сигурност е дългосрочна задача за добре подготвени специалисти. Съобразявайки се с ресурса, с който разполагаме, започнахме да съставяме малък списък с документите, с които сме се запознали при посещения в регионални библиотеки и архиви, като голяма част от тях са откриваеми само посредством физически картотеки, а някои не бяха описани дори и там. Към ресурсите на сайта добавяме и чертежи, които поради ограничения свързани с авторски прави, са трансформирани в изометрични изображения. Накрая добавяме и документални снимки от скорошни посещения на сградите, обект на изследването.