Дворец на здравето

Мария Николова, заглавие към статия във в-к Сливенско дело, бр. 47, 24 ноем. 1989, с. 3

Думата „дворец“ се среща често в българските периодични издания от втората половина на 20-ти век, в описанието на значими за обществения живот сгради. В статията на Мария Николова от 1989 година, „дворецът“ е нов оздравителен дом при Сливенските минерални бани, в процес на изграждане. Днес, почти 40 години след първата копка, той е все още незавършен. Това е един от последните проекти с подобен мащаб, част от републиканска мрежа от центрове за курортно лечение, проектирани с цел да осигурят достъпнa грижа за здравето и място за почивка и рекреация.

В балнеосанаториума в Стефан Караджово. Януари 2021

Дворците на здравето е дигитална платформа, която проследява развитието на лечебните и почивни инфраструктури, изградени в миналия век край минералните извори в югоизточна България.

Някои от сградите, обект на настоящото изследване, са амбициозни проекти създадени за стотици посетители, а други са незабележими утилитарни постройки изградени, за да посрещнат ежедневните нужди на малки общности. И в двата случая обаче те ни насочват към едни и същи въпроси: как да полагаме грижи за споделеното ни природното наследство и как да го направим еднакво достъпно за всички.

Документите, проучени в хода на работа, разкриват множество паралелни истории, разказани от различни гласове. Те се появяват в периодични издания и туристически гидове, в официална кореспонденция между институциите, в писма и снимки в частни архиви, в разговори, случайно дочути по време на теренни проучвания. Посещенията на място спомогнаха и за някои по абстрактни наблюдения от живота на сградите и околностите, като акустичната среда в просторните бански помещения или ежедневната динамика на хора и други същества в околностите на сградите.

В процеса на работа имахме възможност да разгледаме голям брой документи, не винаги лесно достъпни или добре организирани. По тази причина в платформата присъства и каталог на ресурсите, в които са описани всички документи по темата, с които се запознахме, надявайки се че те биха били от помощ и за други изследователи в бъдеще.

Обхватът и сложността на събитията, които формират здравните политики на България от миналия век, e редно да бъдат обект на по-задълбочено проучване, а настоящият сайт цели да насочи вниманието към отделни аспекти свързани с темата. Въпреки това се надяваме, че тази платформа ще има възможност да прерасне в едно по-обширно бъдещо изследване обхващащо всички региони в страната.

Дворците на здравето е платформа създадена от малък екип доброволци през 2021 г.

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“, програма „Творчески инициативи“.

Балнеосанаториума в Стефан Караджово, януари 2021

Балнеосанаториума в Стефан Караджово. Януари 2021