Този проект не би бил възможен без помощта на специалистите в библиотеките и архивите на:

Клоновете на Държавен архив в Стара Загора и Ямбол и Централен Държавен Архив-София, Национален институт за недвижимите паметници на културата, Библиотека „Зора“ – Сливен, Общинска библиотека „Искра“-Казанлък, Библиотека „Родина“ – Стара Загора, Регионална библиотека „Г.С. Раковски“ – гр. Ямбол, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен, Столична библиотека, Читалище „Д. П. Сивков“ – Нова Загора, Читалище „Гео Милев“ – с. Ягода, , Читалище „Петко Енев“ – с. Баня (Кортенски минерални бани), Читалище „Христо Ботев“ – Старозагорски минерални бани.

Бихме искали да благодарим на г-жа Гергана Гечева, г-н Евгений Рандев,г-жа Лилия Димитрова, арх. Милен Маринов, арх. Петър Чернинков и г-н Стефан Папукчиев за това че споделиха своите изследвания в същата област.

Благодарим на г-н Станчо Станчев – кмет на Община Старозагорски минерални бани, г-н Димитър Димитров – кмет на Община Ягода, г-н Йордан Гечев – директор на балнеосанаториума в Павел баня, на арх. Орлин Манолов и на служителите от Община Ямбол, Община Стара Загора и Община Сливен, и Господин Господинов и служители му в минералните бани в Казанлък, Овощник и Кортенски минерални бани за времето което отделиха и за съдействието в теренните проучвания и достъпа до информация.

Задължени сме много за подкрепата на Камелия Пейчинова и Емануил Антонов и Татяна Бонева и Живко Баклев за подслона и за помощта в достигането до най-трудно достъпните обекти на проучването ни, и на Славка Димитрова и Кръстьо Карарадев за помощта при снимките на пустеещите Сливенски минерални бани.