1888
Сливенските лъджи
/Sliven's thermal baths/
Ал. Найденович. Медицински преглед, бр. 4, стр. 58-60
/Al. Naydenovich. Meditsinski pregled (Medical review), #4, p. 58-60/
1902
Новозастроените градски минерални бани (лъджи) при гр. Сливен
/The newly built thermal baths near Sliven/
арх. Г. Козаров. Списание на българското инженерно-архитектурно дружество - София, бр. 7-9, стр. 136-142
/G. Kozarov. Magazine of the Bulgarian architecture and engineering association, #7-9, p. 136-142/
May 1912
Лечебните бани в България през 1911 г.
/Healing baths in Bulgaria in 1911/
д-р Д. Иванов. Съвременна хигиена, бр. 5-6, стр. 173-177
/D. Ivanov, Dr. Suvremenna higiena (Contemporary Hygiene), #5-6, p. 173-177/
17 May 1919
Сливенските минерални бани
/Sliven Mineral Baths/
Правда, бр. 33, стр. 2
/Pravda, #33, p. 2/

sever.libraryvt.com

29 Oct 1926
Сливенските минерални бани
/Sliven Mineral Baths/
Ат. Николов. Правда, бр. 470, стр. 1
/At. Nikolov. Pravda, #470, p. 1/

sever.libraryvt.com

9 Feb 1930
За баните в града
/The city bathhouses/
Н. Месечков. Сливенска поща, бр. 52, стр. 2
/N. Mesechkov. Slivenska poshta (Sliven mail), #52, p. 2/
11 May 1930
Контузена жена
/An injured woman/
Сливенска поща, бр. 76, стр. 1
/Slivenska poshta (Sliven mail), #76, p. 1/

sever.libraryvt.com

11 May 1930
Голяма катастрофа
/A serious car accident/
Сливенска поща, бр. 76, стр. 2
/Slivenska poshta (Sliven mail), #76, p. 2/

sever.libraryvt.com

4 Jun 1930
Общинският съвет...
/The Municipal Council.../
Сливенска поща, бр. 81, стр. 2
/Slivenska poshta (Sliven mail), #81, p. 2/

sever.libraryvt.com

3 Aug 1930
Сливенски общински минерални бани
/Sliven Municipal Mineral Baths/
Сливенска поща, бр. 90, стр. 2
/Slivenska poshta (Sliven mail), #90, p. 2/

sever.libraryvt.com

1 Jun 1931
Сливенските бани замърсени
/Poor hygiene at Sliven mineral baths/
Сливенска поща, бр. 140, стр. 1
/Slivenska poshta (Sliven mail), #140, p. 1/

sever.libraryvt.com

23 Sep 1931
Сливенските общински минерални горещи бани
/Sliven's municipal thermal baths/
П. Чорбаджиев. Сливенска поща, бр. 147, стр. 2
/P. Chorbadjiev. Slivenska poshta (Sliven mail), #147, p. 2/

sever.libraryvt.com

5 Oct 1931
В края на миналия месец...
/At the end of the previous month.../
Сливенска поща, бр. 149, стр. 2
/Slivenska poshta (Sliven mail), #149, p. 2/

sever.libraryvt.com

2 Nov 1931
За едно природно богатство
/Natural resources/
Сливенска поща, бр. 152, стр. 1
/Slivenska poshta (Sliven mail), #152, p. 1/

sever.libraryvt.com

11 May 1932
За отбелязване е...
/It ought to be noted that.../
Сливенска поща, бр. 181, стр. 4
/Slivenska poshta (Sliven mail), #181, p. 4/

sever.libraryvt.com

1 Jun 1932
Обявление №4983
/Municipal announcement #4983/
Сливенска поща, бр. 184, стр. 3
/Slivenska poshta (Sliven mail), #184, p. 3/

sever.libraryvt.com

16 Aug 1932
За Сливенските минерални бани
/Sliven Mineral Baths/
Сливенска поща, бр. 195, стр. 1
/Slivenska poshta (Sliven mail), #195, p. 1/

sever.libraryvt.com

28 Nov 1932
Обявление №11963
/Municipal announcement #11963/
Сливенска поща, бр. 210, стр. 3
/Slivenska poshta (Sliven mail), #210, p. 3/

sever.libraryvt.com

4 Jul 1933
Сливен признат за курорт
/Sliven officially listed a resort/
Сливенска поща, бр. 240, стр. 1
/Slivenska poshta (Sliven mail), #240, p. 1/

sever.libraryvt.com

2 Aug 1933
Ползата от баните
/The benefits of the thermal baths/
Сливенска поща, бр. 244, стр. 1
/Slivenska poshta (Sliven mail), #244, p. 1/

sever.libraryvt.com

6 Sep 1933
Работнически почивен дом в Сливен
/Worker's holiday home in Sliven/
Сливенска поща, бр. 249, стр. 2
/Slivenska poshta (Sliven mail), #249, p. 2/

sever.libraryvt.com

13 Sep 1933
Починал в басейна
/A person has died in the swimming pool/
Сливенска поща, бр. 250, стр. 1
/Slivenska poshta (Sliven mail), #250, p. 1/

sever.libraryvt.com

18 Oct 1933
Търгът за новия хотел при Сливенските минерални бани
/The auction for the new hotel at the Sliven Mineral Baths/
Сливенска поща, бр. 255, стр. 2
/Slivenska poshta (Sliven mail), #255, p. 2/

sever.libraryvt.com

2 Oct 1934
Сливенските минерални бани
/Sliven Mineral Baths/
Изток, бр. 1, стр. 2
/Iztok, #1, p. 2/

sever.libraryvt.com

12 Aug 1936
Новият хотел при минералните бани
/The new hotel at Sliven Mineral Baths/
Изток, бр. 89, стр. 1
/Iztok, #89, p. 1/

sever.libraryvt.com

12 Aug 1936
За лековитостта на Сливенските минерални бани
/The healing properties of the Sliven Mineral Baths/
арх. Г. Козаров. Изток, бр. 89, стр. 2
/G. Kozarov. Iztok, #89, p. 2/

sever.libraryvt.com

12 Aug 1936
Сливенските минерални бани
/Sliven Mineral Baths/
арх. Д. Кавалджиев. Изток, бр. 89, стр. 2
/D. Kavaldjiev. Iztok, #89, p. 2/

sever.libraryvt.com

12 Aug 1936
Посещение на сливенските курорти
/Visiting the resorts near Sliven/
Изток, бр. 89, стр. 4
/Iztok, #89, p. 4/

sever.libraryvt.com

26 Jun 1938
Почивният дом на подофицерите
/Holiday home of the armed forces/
Изток, бр. 177, стр. 3
/Iztok, #177, p. 3/
26 Jun 1938
Общината планира да подобри състоянието на съществуващата римска баня...
/The Municipality is planning to renovate the Roman bath.../
Изток
/Iztok/
18 Sep 1938
Подофицерска почивно-лечебна станция при Сливенските минерални бани
/Rest-and-recovery holiday home of the military forces at Sliven Mineral Baths/
Изток, бр. 187, стр. 3
/Iztok, #187, p. 3/
12 Feb 1939
Новият хотел при Сливенските минерални бани
/The new hotel at the Sliven Mineral Baths/
Изток, бр. 208, стр. 1
/Iztok, #208, p. 1/
5 Mar 1939
Лековитите Сливенски минерални бани
/The healing thermal baths of Sliven/
Михаил Н. Михайлов. Изток, бр. 211, стр. 1
/Mihail N. Mihaylov. Iztok, #211, p. 1/
30 Jul 1939
Освещаване на почивната станция на свещениците при Сливенските минерални бани
/Inauguration of the holiday home of the priests at Sliven Mineral Baths/
Изток, бр. 232, стр. 1
/Iztok, #232, p. 1/
Aug 1939
За минералните бани
/On the Mineral Baths/
Изток, бр. 234, стр. 2
/Iztok, #234, p. 2/
3 Sep 1939
Чрез лечебността на водата - към здраве и сила!
/Health and strength from the healing springs!/
В. Димитров. Изток, бр. 235, стр. 1, 3
/V. Dimitrov. Iztok, #235, p. 1, 3/
Jan 1940
Централното отопление на Сливенските бани
/The Central Heating of the Sliven Thermal Baths/
Изток, бр. 255, стр. 3
/Iztok, #255, p. 3/
19 May 1940
Нашите минерални бани
/Our mineral baths/
Изток, бр. 271, стр. 1
/Iztok, #271, p. 1/
13 Jun 1940
Лечебната станция при Ф.О.О. при Сливенските минерални бани
/Holiday and rehabilitation home of the Social Security Fund at Sliven Mineral Baths/
Изток, бр. 274, стр. 1, 4
/Iztok, #274, p. 1, 4/
23 Jun 1940
Преустройството на минералните бани
/The renovation of the Thermal Baths/
Правда, бр. 957, стр. 1
/Pravda, #957, p. 1/
1940
Минералните ни бани
/Our mineral baths/
Изток, бр. 281, стр. 2
/Iztok, #281, p. 2/
29 Jun 1941
Още една почивно-лечебна станция на баните
/A new balneo-hotel at the Mineral Bath/
Изток, бр. 313, стр. 1
/Iztok, #313, p. 1/
22 Aug 1942
Един ден на Сливенските минерални бани
/A day at the Sliven Mineral Baths/
В. Д-в. Изток, бр. 353, стр. 1
/V. D-v. Iztok, #353, p. 1/
18 Jul 1943
Управител на минералните бани
/The manager of the Mineral Baths/
Изток, бр. 379-380, стр. 1
/Iztok, #379-380, p. 1/
18 Jul 1943
Работническата лечебна станция на минералните бани
/Workers' holiday and rehabilitation home at the Mineral Baths/
Изток, бр. 379-380, стр. 1
/Iztok, #379-380, p. 1/
28 Apr 1957
Открит е нов минерален извор
/A new thermal spring was discovered/
Сливенско дело, бр. 595, стр. 1
/Slivensko delo, #595, p. 1/
12 Jun 1963
Бликна нов минерален извор
/A new thermal spring/
инж. Д. Мундров. Сливенско дело, бр. 46, стр. 2
/D. Mundrov. Slivensko delo, #46, p. 2/
10 Apr 1965
Минералните води в Сливенски окръг
/The mineral waters in the Sliven region/
Борис Левтеров. Сливенско дело, бр. 43, стр. 2
/Boris Levterov. Slivensko delo, #43, p. 2/
22 Apr 1965
Минералните бани и новият сезон
/The Mineral Baths and the new holiday season/
Сливенско дело, бр. 48, стр. 3
/Slivensko delo, #48, p. 3/
25 Jan 1968
Дни на почивка
/Days of rest/
Т. Ганев. Сливенско дело, бр. 11, стр. 4
/T. Ganev. Slivensko delo, #11, p. 4/
1 Nov 1969
Сливенските минерални бани - съвременен курортен комплекс
/Sliven Mineral Baths - a modern resort/
арх. Костадин Руснаков. Сливенско дело, бр. 128, стр. 2, 3
/Kostadin Rusnakov. Slivensko delo, #128, p. 2, 3/
3 Sep 1970
За да станат Сливеските минерални бани желан курорт
/Sliven Mineral Baths could become a popular resort/
Сава Колев. Сливенско дело, бр. 104, стр. 4
/Sava Kolev. Slivensko delo, #104, p. 4/
16 Sep 1971
В балнеосанаториум на трудещите се селяни
/The Balneosanatorium of the agricultural workers/
Иван Тенев. Сливенско дело, бр. 104, стр. 3
/Ivan Tenev. Slivensko delo, #104, p. 3/
4 Jan 1972
Сливенските минерални бани
/Sliven Mineral Baths/
д-р Николай Стоянов. Сливенско дело, бр. 1, стр. 4
/Nikolay Stoyanov, Dr.. Slivensko delo, #1, p. 4/
3 Jan 1974
Как ще изглежда Сливен през 2000-та година?
/What will Sliven look like in the year of 2000/
Сливенско дело, бр. 1, стр. 1
/Slivensko delo, #1, p. 1/
12 Jan 1974
Дом на здравето за селските стопани
/The farmers' house of health/
Петър Динев. Сливенско дело, бр. 5, стр. 2
/Petar Dinev. Slivensko delo, #5, p. 2/
7 Nov 1974
Почивка на Сливенските минерални бани
/Holiday at the Sliven Mineral Baths/
Томчо Стефанов. Сливенско дело, бр. 127, стр. 7
/Tomcho Stefanov. Slivensko delo, #127, p. 7/
27 May 1975
Сливенските минерални бани - курорт с голяма популярност
/The popular resort of Sliven Mineral Baths/
д-р Митко Паталов. Сливенско дело, бр. 60, стр. 3
/Mitko Patalov, Dr.. Slivensko delo, #60, p. 3/
27 Nov 1975
Сливенските минерални бани днес
/The Sliven Mineral Baths Today/
Йордан Балабанов. Сливенско дело, бр. 137, стр. 4
/Yordan Balabanov. Slivensko delo, #137, p. 4/
19 Aug 1980
За хората с нарушено здраве
/Recovery for people with impaired health/
Елена Виранова. Сливенско дело, бр. 98, стр. 4
/Elena Viranova. Slivensko delo, #98, p. 4/
17 Jan 1981
Дом на здравето
/A Home of Health/
Иван Попов. Сливенско дело, бр. 7, стр. 4
/Ivan Popov. Slivensko delo, #7, p. 4/
9 May 1981
Въпреки трудностите
/Despite the challenges/
Георги Ангелов. Сливенско дело, бр. 54, стр. 3
/Georgi Angelov. Slivensko delo, #54, p. 3/
9 May 1981
Пионерското лято - време за отдих и творчество
/Pioneer's summer - a time for rest and creativity/
Елена Панайотова. Сливенско дело, бр. 54, стр. 4
/Elena Panayotova. Slivensko delo, #54, p. 4/
29 Aug 1981
Мостът при Сливенските минерални бани
/The bridge at Sliven Mineral Bath/
Сливенско дело, бр. 102, стр. 4
/Slivensko delo, #102, p. 4/
9 Mar 1982
Сливенските минерални бани - познати и непознати
/The known and lesser-known Sliven Mineral Baths/
Димитър Петленски. Сливенско дело, бр. 28, стр. 2
/Dimitar Petlenski. Slivensko delo, #28, p. 2/
23 May 1987
Да подадем ръка на ...Сливенските минерани бани
/Let's stand by ...the Sliven Mineral Baths/
Ирена Николова, Димитрина Тодорова. Сливенско дело, бр. 60, стр. 2
/Irena Nikolova, Dimitrina Todorova. Slivensko delo, #60, p. 2/
30 Jun 1987
Дарители на здраве
/Health givers/
Сливенско дело, бр. 76, стр. 4
/Slivensko delo, #76, p. 4/
28 Nov 1987
Какво да не забравяме
/What we ought not to forget/
Петър Сяров. Сливенско дело, бр. 139, стр. 1
/Petar Syarov. Slivensko delo, #139, p. 1/
5 May 1989
Вълшебната вода
/Miraculous water/
Петър Добрев. Сливенско дело, бр. 18, стр. 9
/Petar Dobrev. Slivensko delo, #18, p. 9/
24 Nov 1989
Дворецът на здравето
/The Palace of Health/
Мария Николова. Сливенско дело, бр. 47, стр. 3
/Maria Nikolova. Slivensko delo, #47, p. 3/
6 Apr 1990
Дворецът на минералните бани
/The Palace of the Mineral Baths/
Сливенско дело, бр. 51, стр. 3
/Slivensko delo, #51, p. 3/
27 Oct 1993
Сливенските минерлни бани
/Sliven Mineral Baths/
Сливенският Димитровден, бр. 1, стр. 5
/Slivenskiyat Dimitrovden, #1, p. 5/
24 May 1995
Сливенските минерални бани I
/Sliven Mineral Baths Part 1/
Милка Русинова. Седмица, бр. 71, стр. 8
/Milka Roussinova. Sedmitca, #71, p. 8/
31 May 1995
Сливенските минерални бани II
/Sliven Mineral Baths, Part 2/
Милка Русинова. Седмица, бр. 72, стр. 8
/Milka Roussionva. Sedmitca, #72, p. 8/
16 Jun 1995
Лековитата вода на минералния извор край Сливен
/The healing waters of the mineral springs near Sliven/
Николай Петров. Сливен днес, бр. 45, стр. 3
/Nikolay Petrov. Sliven dnes (Sliven Today), #45, p. 3/
11 Jan 2000
"Жива вода" за болни и здрави
/Balneohotel "Zhiva voda"/
Йорданка Радева. Сливенско дело, бр. 2, стр. 3
/Yordanka Radeva. Slivensko delo, #2, p. 3/
19 Sep 2000
Пътека през времето
/A journey through time/
Николай Ботушев. Сливенско дело, бр. 38, стр. 3
/Nikolay Botushev. Slivensko delo, #38, p. 3/
23 May 2002
Сливенските минерални бани на 100 години
/Sliven Mineral Baths turn 100/
Милка Русинова, Илияна Тамахкярова, Надежда Нешева. Сливенски новини, бр. 19, стр. 1, 7
/Milka Rusinova, Iliyana Tamahkyarova, Nadejda Nesheva. Slivenski novini (Sliven News), #19, p. 1, 7/
26 Jun 2002
Балнеологията у нас тръгва от Сливен
/Bulgarian balneology was founded in Sliven/
Йоанна Иванова. Седмица, бр. 424, стр. 9
/Yoanna Ivanova. Sedmitca, #424, p. 9/
25 Jul 2002
Минералните бани в моите спомени
/The Mineral Baths in my memories/
Николай Ботушев. Сливенски новини, бр. 28, стр. 7
/Nikolay Botushev. Slivenski novini (Sliven News), #28, p. 7/
21 Jul 2005
Безстопанственост и разруха на минералните бани
/Neglect and ruination at the Mineral Baths/
Седмица, бр. 576, стр. 5, 6
/Sedmitca, #576, p. 5, 6/
13 Oct 2005
Спряха водата на баните
/The Mineral Baths are out of water/
Мариана Жекова. Седмица, бр. 586, стр. 5
/Mariana Zhekova. Sedmitca, #586, p. 5/
15 Dec 2005
Новозагорци наеха минералната баня
/The Mineral Bath is leased by a company from Nova Zagora/
Седмица, бр. 595
/Sedmitca, #595/
4 Jun 2008
Планът за минералните бани одобрен - да идват инвеститорите!
/The Regional Development Plan for the Mineral Baths has been approved - let the investors come!/
Сливен днес и утре, бр. 18, стр. 1, 3
/Сливен днес и утре, #18, p. 1, 3/
3 Aug 2008
Началото на балнеологията у нас тръгва от Сливен
/Bulgarian balneology was founded in Sliven/
Мариана Жекова. Седмица, бр. 577
/Mariana Zhekova. Sedmitca, #577/
16 Oct 2008
С 467 лв. ремонтираха питейния павилион на баните
/The 467 lv. renovation of the Drinking Pavilion/
Сливенско дело, бр. 67, стр. 1
/Slivensko delo, #67, p. 1/
3 Feb 2009
Развитие на Минералните бани и Сините камъни
/Development of the Mineral Baths and Sinite Kamani Nature Park/
Гласът на Сливен, бр. 5
/Гласът на Сливен, #5/
22 Mar 2012
Минералните бани в Сливен не се поддържат
/Sliven Mineral Baths are not being maintained/
Веселин Цветанов
/Veselin Tsvetanov/

bntnews.bg

26 Jul 2012
След 30 години прерязаха лента на минералните бани
/The renovated Center for Administrative Service has reopened at Sliven Mineral Baths/
Сливенски новини, бр. 30
/Slivenski novini (Sliven News), #30/
5 Mar 2013
Има хидрогеоложка оценка на минералните води на сливенските бани
/Hydrogeological survey of the thermal springs at Sliven Mineral Baths/
Сливенско дело, бр. 7, стр. 13
/Slivensko delo, #7, p. 13/
10 Sep 2013
Обновено е отделението по ранна рехабилитация
/The Early Rehabilitation Department has been renovated/
Сливенско дело, бр. 28, стр. 12
/Slivensko delo, #28, p. 12/
22 Sep 2013
Старите културни огнища
/The old cultural hearths/
д-р Веселин Василев. Сливен, бр. 16, стр. 19
/Vesselin Vassilev, Dr.. Sliven, #16, p. 19/
8 May 2014
Чудодейна клизма в Сливенските бани
/Miraculous irrigations at Sliven Mineral Baths/
Труд, бр. 121, стр. 23
/Trud, #121, p. 23/
8 May 2014
Чудодейна клизма в Сливенските бани
/Miraculous irrigations at Sliven Mineral Baths/
24 часа
/24 chasa/

24chasa.bg

1 Jul 2016
Водата на минералните бани не става за пиенe
/The water at the Mineral Baths not drinkable/
Сливенски новини, бр. 25, стр. 1, 2
/Slivenski novini (Sliven News), #25, p. 1, 2/
10 Aug 2016
Гибелта на Сливенските минерални бани
/The demise of Sliven Mineral Baths/
Манол Манолов
/Manol Manolov/

manolmanolovphotography.com

8 Dec 2018
За какво плачат целебните минерални води на Сливен?
/What are the healing waters of Sliven crying out for?/
Щилияна Василева
/Shtiliana Vassileva/

iridasliven.com

20 Dec 2018
За какво плачат минералните бани
/What are the Mineral Baths crying out for?/
Щилияна Василева. Сливенски новини, бр. 37-38, стр. 3
/Shtiliana Vassileva. Slivenski novini (Sliven News), #37-38, p. 3/